Thurzó (Tarcal)

Történet

A Donáthoz hasonlóan ugyancsak a történelmi Mézesmál szőlőhegy részét képezte a múltban. Nevét a korábban ott szőlőbirtokos Thurzó főúri család után kapta.

 

Első említése 1543-ban történt, miután Thurzó Elek országbíró tarcali szőlőjét végrendeletében a Mézesmálon a Lőcse szabad királyi városra hagyta. A neves város azonban nem sokáig birtokolta ezt a szőlőterületet, mivel 1548-ban a Serédy főúri család erővel elkobozta a várostól a Thurzót. A Serédyek kihalása után a szőlő rövid ideig Némethy Ferenc tokjai várkapitány birtokába került, majd 1565-ben a magyar királyi udvar tulajdona lett. Néhány évvel később 1572-ben pedig a Csáky grófok kapták meg adományként az udvartól. Ugyanakkor jelentős szőlőbirtokokat szerzett a 16. század elején a Bethlen és a Rákóczi család is. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem halála után felesége Brandenburgi Katalin örökölte az egykori Bethlen birtokolta Thurzón, és csakhamar odaadta a Thurzón már birtokos Csáky családnak.

 

A 17. század közepén újabb főúri birtokosok jelentek mega Thurzón, mint pl. a Bercsényi grófok vagy a Vay bárók. A Rákóczi szabadságharcot követően egészen az újkorig elsősorban főúri és egyházi birtokok voltak a Thurzó szőlőben, így a tulajdonosok között találtuk a tarcali római katolikus plébániát és református prédikátorságot, továbbá a Barkóczy, a Csáky, a Trencsényi és  Vay főnemesi családokat.

Fajták: Furmint
Tengerszint feletti magasság: 158-185 m
Kitettség: DDNY
Összes terület: 0,3 ha
Telepítés: 1983

A tokaji Nagy kopasz hegy déli oldalán található dűlő. A borvidék legdélebbi része szubmediterrán mikroklímával. Erre a termőhelyre szintén a lösz jellemző, de ebben az esetben igen vékony 25-200 cm, és néhol már kikandikál a dácit-piroxén dácit alapkőzet. Ez az adottság igen komoly és egyedi termőhelyi hatást eredményez az innen készült furmintban.

©2017 Balassabor Kft.

  • White Instagram Icon
  • facebook
  • twitter
  • generic-social-link