Kakas (Mezőzombor)

Történet

A nagy kiterjedésű Kakas feltehetően Mád középkori eredetű szőlőhegye. Elnevezése összefüggésben áll a kazai Kakas családdal, akik a 15. században tekintélyes szőlőbirtokkal rendelkeztek a mai Hegyalján. Sőt a bodrogkeresztúri Kakashegy is az ő emléküket őrzi. A 15. század végén a Szapolyaiak majd a Habsburgok, és végül 1541-ben a Serédyek lettek a mádi Kakas legnagyobb birtokosai. A Serédy család férfiágon történő kihalása után 1560-ban az Alaghyak lettek a Kakas szőlő új gazdái.

 

A középkori eredet ellenére az első ismert említése egy szőlőbirtok adás-vétel kapcsán került elő. 1565. július 5-én, ekkor már a Mád földesura, Alaghy János végrendelkezett birtokai felől. Ekkor a Kakason lévő szőlőjét nővérére, Alaghy Magdolnára és annak férjére Hassághy Farkasra hagyta. A 17. század elején a Hasághy família mellett elsősorban a módosabb mádi mezővárosi polgároknak feküdt szőlője, akik egymást között is adták, vették, illetve cserélték szőlőiket. Ugyanakkor a Kakason jelentős szőlőbirtokkal rendelkezett a mádi református prédikátorság, valamint a Szepsy család is. Az 1610-es évektől kezdve a Kakason szőlőbirtokosként megjelent a felvidéki városok polgársága is. A Wesselényi összeesküvés bukása érzékenyen érintette a Kakas-hegyi szőlőbirtokokat is: az udvar számos birtokot elkobzott.

 

A prédikátorság egykori szőlőit az újjáalakuló mádi plébániának adományozták. Az érintettségük miatt Hasághy szőlőbirtokok örökösei is elvesztették szőlőiket. Az udvar az elkobzott Kakas-hegyi szőlőket a császári szolgálatban álló olasz származású Octaviano Nigrelli császári generálisnak adományozta. Nem csekély birtokhoz jutott gróf Barkóczy Ferenc és családja is. Ezen túlmenően az udvar közvetlen tulajdonban is jelentős szőlőterületeket saját tulajdonában hagyott a Kakason, melyek 20. századig mindvégig kincstári, majd későbbi állami tulajdonban maradtak. A Nigrelli szőlőbirtok ugyanakkor a Rákóczi szabadságharcot követő években az Esterházy és az Orczy főúri családok birtokába kerültek.

Fajták: Furmint
Tengerszint feletti magasság: 268-271 m
Kitettség: NY
Összes terület: 0,2 ha (0,37 ha telepítés alatt)
Telepítés: 1976-

A mádi medence peremén fekvő dűlő, szintén heterogén alapkőzettel, valamint nagyon érdekes magas kőzetliszt  tartalmú talajjal, ami gyakran főleg kiszáradva fehéres színt ölt. Az alapkőzet 80-100 cm kezdődik, és jelentős része riolittufa. De itt is megjelennek kovásodott, horzsaköves zeolitosodott képletek, a szivárvány szinte összes színében.

©2017 Balassabor Kft.

  • White Instagram Icon
  • facebook
  • twitter
  • generic-social-link